Monday, November 12, 2018

Al-Baqarah Ayat 273

3.2.273  
Juz:
3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 273:
.

Ringkasan tafsir;

Ayat ini mengingatkan kepada umat Muhammad bahawa jangan lupa memberi sedekah kepada fakir meskin yang tidak menonjol diri untuk pergi meminta-meminta dikhalayak ramai, kadang-kadang mereka ini disangka kaya raya kerana tidak menunjuk diri mereka itu meskin.

Mereka ini terdiri dari

1. golongan terkurung oleh kepapaan dan kemiskinan kerana kehidupan mereka ditumpukan semata-mata untuk berjuang kerana Allah.

2. golongan mengurung kebebasan diri untuk mentaati Allah (ahli Suffah).

3. golongan orang yang luka  dan tercedera dimedan perang.

4. golongan orang yang cacat anggota kerana berjuang kerana Allah.


(berbicara tentang SEDEKAH dan ZAKAT, lihat juga ayat berikut 245, 254, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 282).

.
[previous] [next] [home] 

.
.
RUJUKAN SUMBER,  

Juzuk
3, Surah:2 Terjemahan, 271~280,
 [GS] https://sites.google.com/site/laburinternet2/3/1 
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     .

No comments:

Post a Comment