Wednesday, August 12, 2015

Ulasan Surah Al-Balad.Surah 90:   
 
AL BALAD (kota).

Surah Al Balad terdiri atas 20 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Qaaf.

Dinamai “Al Balad” diambil  dari perkataan “Al Balad” yang terdapat pada ayat pertama surah ini.  Yang dimaksud dengan kota disini ialah kota Mekah.Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Balad (1~20),     
[BS]
http://menunew.blogspot.com/2013/09/90.html.