Monday, November 12, 2018

Al-Baqarah Ayat 272

3.2.272  
Juz:
3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 272:
.
Ringkasan tafsir;

Ayat ini menerangkan tentang zakat dan sedekah, yang mana zakat itu hanya boleh diberi kepada umat Islam sahaja, dan sedekah itu pula hendaklah diutamakan diberi kepada muslimin, tapi tak mengapa sedekah itu diberi kepada jiran kafir zimmah (kafir yang dilindungi oleh kerajaan Islam dan mematuhi undang-undang negara Islam).

.
[prevuous] [next] [home].
RUJUKAN SUMBER,  
Juzuk
3, Surah2, 
Terjemahan,
271~280,
 [GS] https://sites.google.com/site/laburinternet2/3/1 
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr    
.   

No comments:

Post a Comment