Monday, November 2, 2015

Khatam Surah An-Nisa

An-Nisa, dari  Ayat 121~130

121. Mereka itu tempat kembali mereka ialah dijahanam, dan mereka tidak akan dapat lari daripada nya.

122. Dan orang-orang yang beriman  dan beramal soleh itu, kami akan masukkan mereka ke syurga-syurga yang mengalir padanya sungai-sungai, didalam keadaan kekal padanya, selama-lama nya sebagai satu perjanjian Allah yang sunguh-sungguh kerana bukankah tidak ada yang terlebih benar ceritanya daripada Allah ?

123. Bukan angan-angan  kamu dan bukan angan-angan ahli kitab, barang siapa mengerjakan kejahatan ia akan dibalas dengan itu, dan tidak akan ia dapat selain dari Allah, seorang pun pengurus dan tidak seorang pun penolong.

124. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan-kebaikan dari laki-laki atau perempuan, pada hal ia mukmin maka mereka itu akan masuk syurga, dan tidak akan dianyayai mereka walau pun sedikit.

125. Dan sesungguhnya  yang lebih bagus agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah pada hal ia berbuat kebaikan dan ia menurut agama Ibrahim yang ikhlas ?  lantaran Allah telah jadikan Ibrahim itu kekasih nya.

126. Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang dilangit-langit dan apa-apa yang dibumi, dan adalah Allah itu melewati tiap-tiap suatu.

127. Dan mereka akan minta keterangan kepada mu tentang perempuan-perempuan. Katakan lah; “Allah akan memberi keterangan kepada kamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu didalam kitab ini  tentang anak-anak yatim  perempuan yang kamu tidak mahu berikan kepada mereka apa yang diwajibkan untuk mereka, pada hal kamu suka bernikah dengan mereka dan bagitu juga tentang anak-anak yang lemah, pada hal kalau kamu urus anak-anak yatim itu dengan adil, dan kalau kamu kerjakan apa-apa kebaikan, sesugguhnya adalah Allah itu mengetahui akan dia.

128. Dan jika seorang perempuan takut terbit dari suaminya kebencian atau perpalingan, maka tidak mengapa atas mereka berdua membuat satu perdamaian antara mereka berdua, kerana perdamaian itu baik, pada hal hati-hati manusia itu diberi perangai kikir, tetapi jika kamu berbuat baik dan kamu berbakti, maka sesungguhnya adalah Allah itu amat mengetahui apa yang kamu kerjakan.

129. Dan kamu tidak akan boleh adil betul-betul diantara perempuan-perempuan, walau pun kamu mahu sungguh-sungguh, lantaran itu, janganlah kamu condong, hingga kamu tinggalkan seorang perempuan sebagai satu benda yang tergantung, pada hal jika kamu berbuat damai dan kamu pelihara diri kamu, maka sesungguhnya adalah Allah itu pengampun, penyayang.

130. Dan jika mereka berdua berpisah, maka Allah akan cukupkan tiap-tiap seorang dengan kurnia nya, kerana adalah Alah itu luas kurnia nya, bijaksana.


Following Twitter,
[] https://twitter.com/normanajidgmail/status/661185577035788288


,

No comments:

Post a Comment